Efter Barnmorskans hus, när du nu fortsätter vidare  framåt vägen,ligger Telefonstationen. Här bor fru Strömberg. Hon är telefonissa och kopplar ihop människor per telefon. Här kan du gå in och ringa till bekanta, ända till  Stockholm om du vill! Man bara knackar på luckan och då öppnas den av Fru Strömberg. Sedan får du efter avslutat samtal betala i luckan. Just utanför huset i gränsen till nästa hus, Ekbergs, växer en stor alm som skuggar huset för  solen. På  trappan kan du sitta och svalka dig under heta sommardagar...