Västra Kärrstorps Folkskola

När du kommit förbi Johan Lundbergs hus ser du den stora skolan i rött tegel som byggdes 1920. Här, där skolgrindarna står, låg för många år sen ett fattighus sammanbyggt med lärarbostaden, som också varit folkskola en gång i tiden.
Nu är det skollov och mitt i sommaren vid din rundvandring. Annars skulle du sett skolgården full av ungar. Pojkarna spelande fotboll mellan två provisoriska mål bestående mössor och ett par av lönnarna. Flickorna kastande boll mot utedassets tegelvägg. Lärarna Nils-Elert och Maria vandrande fram och tillbaka på skolgården..