Möllaren Victor Perssons hus

Precis när du kommit förbi Smedjan och Rahms hus med dom stora kastanjeträden, går det en liten väg uppåt mot norr. På höger sida har du ett rött plank. Till vänster har du då möllaren Viktor Perssons hus. Väggarna är vitkalkade  och  taket är  tjärpapp. Själva   gårdsplanen  skuggas vackert av stora träd. Åt norr ligger s.k. uthuset som innehåller bl.a. garage och grisstall. Möllarefrun har ett eget inkomstbringande  företag. Nämligen en orne som hon hyr ut för betäckning. 
Den lilla vägen fortsätter norrut. Till vänster när du går uppför den lilla backen växer stora, höga popplar. Du ser du möllan...Vägen är väl använd av vagnar som ständigt är på  väg till kvarnen för att mala. Framför möllan bildas det automatiskt en spets genom återvägen.