Kärrstorps mölla

Efter möllare Perssons hus gör den lilla vägen en liten uppförsbacke mot möllan. Vägen är väl använd av vagnar som ständigt är på väg till kvarnen för att mala.Framför möllan bildas det automatiskt en spets genom återvägen. Här ligger några gamla torvmaskiner kvar sedan kriget1945.Viktor Persson tog upp torv i torvmossarna i trakten.
Man kör uppför backen, till baksidan av kvarnen. Där kan man genom en lucka hissa upp säckarna i en vinsch. Möllaren maler medan man väntar. Under tiden står ekipaget och väntar. Hästarna stampar litet otåligt medan möllaren och hans kunder arbetar eller pratar om världens händelser. På baksidan står en traktor med stora järnhjul. En BolinderMunkthell med tändkulemotor.
Här uppe på backen har du en milsvid utsikt mot norr. Du kan se Törringe kyrka, ja du kan se ända till Malmö.
Möllan ligger lägligt på ett låsigt ställe. Alltsedan mitten på trettiotalet är den motordriven. En stormig natt knäcktes vingarna. Dom, såväl som segelbanan plockades bort. Möllan blev motordriven. Portarna murades igen mot söder och ersattes av ett stort fönster.