Kommunalhuset och mjölkbordet

Mitt emot affären ligger kommunalhuset. Huset har tidigare tjänsgjort som både småskola och slöjdsal.
1950 och några år framåt används den stora skolsalen som bordtennislokal.
Husets östra del inrymmer pumphuset till byns vatten-
täkt. På östra gaveln står en telefonkiosk. Många har fortfarande ingen telefon vid denna tiden.
Ibland är det kö, och då står man och pratar under väntan.
Framför huset mot landsvägen står hållplatsskylten för SJ,s bussar som kommerf rån Svedala.
Vid den västra gaveln står Knutssons mjölkbord vid et av de stora almträden. Föjer man allén uppåt markvägen hamnar man först på Knuttsons gård och sen vidare ut till några smågårdar och slutligen Månstorpasjön.