Nanny Jönssons hus/ Karl Pers hus/Dahlmans hus

Vägg i vägg, sammanbyggt med brand- stationen ligger Knutssons arbetarbostad. Även kallat för Dahlmanshus. Det är obebott och har varit så flera år. Förfallet lyser lång väg. Framför huset, mitt framför ingången, växer ett par stora kastanjeträd.
I huset bredvid, som är ett parhus, bor Karl Persson i den östra delen och Julius och Nanny Olofsson i den vänstra. Både Julius och Nanny är vaktmästare i skolan. Utrymmena i dom här två små husen är inte stora. Dom rymmer ett litet kök och ett par smårum. Bredvid ligger ett lågt uthus med plats för några höns och litet ved.
Om man går ner i den lilla klämman, mellan Dahlmans o KarlPers ser man också Sjögrens halvfärdiga nybygge uppe på backen mot norr.