Grusgraven även kallad Grushollan

När du följer kyrkomuren mot Svedalahållet gör vägen en sväng.
Här kan du snedda över gröningen, uppför backen. Här har den gamla prästgården legat. Några stora träd står fortfarande kvar sen den tiden. Högst upp på backen kan du se ända bort mot  Romeleåsen. Nu bär det nerför backen. Nu ser du hela den stora grusgropen. Du kan kasa nerför backen den sista biten, det  gör alla. Här spelas det fotboll på skolraster och kvällar. När du går därifrån kan du ta den stora stigen som löper ut mot landsvägen. På båda sidor växer björkar och tallar.

Läs den lilla berättelsen om sommarfotboll i Grushollan