Fröken Alma Göranssons hus

Sist i husaraden mot öster efter affären ligger fröken Göranssons hus. Ett gulputsat hus med svart tak.
Fröken göransson var fröken i dubbel bemärkelse. Dels var hon ogift och dels fröken i skolan. Detta kall hade hon övergett sedan länge när jag var barn. Men många visste att berätta att hon inte var en sådan fröken som barn önskar att ha i skolan. Vad jag minns så var hon stygg och såg styggg ut också.
Hon påminde om klabbarpens fru i Åsa-Nissefilmerna. Hon hade tunna runda glasögon och snörpte med munnen..
Utan min vetskap hade hon gjort en överenskommelse med min gamla mormor att jag varje dag skulle bära hem en spann med vatten från byapumpen. för detta skulle jag få 25 öre i veckan.
I min upptagna värld glömde jag ofta detta! Då dröjde det inte länge förrän hon satt hemma hos mormor i soffan och beklagade sig över dagens förslappade ungdomar.
Ibland kunde hon dock vara på gott humör och bjöd in på saft och kakor. Då passade hon på att fråga ut mig om vilka barn som var snälla och inte snälla. Hon var kanske snäll! Jag kanske missförstod henne. Vem vet?