Christoffersons gård

Uppför backen efter Sjögrens nya hus ligger Christofferssons gård Den ägs 1950 av de tre syskonen Annie, Arnold och Berndt. De äger jorden norr om byn. Deras marker sträcker sig över backen "Månasken" och vidare ut mot Torne. Där utmed Segeån finns ängarna där korna o hästarna går på bete om somrarna. Under vår och höst är det fullt liv här på gården.
Flera av byns invånare är då sysselsatta med skörd eller betupptagning.
Hästarna Viggo och Tor, kraftiga ardennerhästar, drar de tunga lassen från åker till lada. Deras nya traktor får vila eftersom den med sina stora järnhjul mest är lämpad för plöjning på fälten . Det sjuder av liv på gården Höns och ankor får ströva fritt men håller sig i regel till sitt område bakom ladorna. Grisarna viar i sin stia och solen skiner över gödselstacken.
Detta är paradiset på jorden!