Brandstationens gavel.

Strädet kallar man den lilla väg som leder till Ekbergs, Nils-Lars och Paulinas hus. Ute vid vägen till vänster ligger det hus som tjänstgör som garage för byns brandkår. en personbil av 1934-års modell. Huset har tidigare varit barnmorskehus. Även en arrestlokal har varit inrättad här, Baksätena har tagits ur för att bereda plats för slangar. I skärmarna fanns plats för reservhjul och på dessa platser placerade man sprut-
munstycken. Några stegar av trä finns upphängda i en ställning med tak under de stora pileträden.
På gaveln på husets södersida mot vägen hänger ett skåp. Där bakom glset ser man sirenen som skall användas att larma med vid eldsvåda.