Vy från Åbjörn Andersons.

Järnvägstationen med innestående rälsbuss Ca 1950