Vy från söder med Åbjörn Andersons i bakgrunden

I förgrunden syns rälsbussen tv.
Pressbyråkiosken th.
I bakgrunden syns Åbjörn Andersons.
Till höger Skånska Banken och Postens lolkaler i östra gaveln