Bryggare Alm
Lundbergs hus.
Oskar Perssons hus med Alms bryggeri i källaren