Svedala är ett trivsamt samhälle med småortsprägel. Inte allt för stort som många gånger kan göra invånarna anonyma.
Väderkvarnarna i Aggarp och Skabersjö är välkända siluetter i landskapsbilden och de många slotten ger landskapet sin speciella karaktär.

Kommunen består också av en del kringliggande byar o samhällen. I norr ligger Klågerup och Bara. I väster ligger Lilla Svedala, V. Kärrstorp och Törringe. I öster ligger Börringe och Sturup och i söder ligger Aggarp.

Naturen är rik och bjuder på allt. Här finns lummiga gamla bokskogar, örtrika betesmarker. Allt finns inrymt i ett varierat och spännande kultur- och jordbrukslandskap, där vyer över kullar, skogsdungar och sjöar avlöser varandra. Även i ett nationellt perspektiv är naturen i Svedala unik genom sitt läge i den sydligaste och klimatmässigt varmaste delen av Sverige.

Där Söderslätt övergår i det Sydskånska sjö- och backlandskapet ligger Svedala. Här har inlandsisen skapat ett varierat landskap som genom årtusenden formats av människan. Arkeologiska fynd visar att trakten varit en omtyckt plats sedan forntiden. Lindholmens borg, vid Börringesjöns nordvästra strand har stolta anor. Härifrån styrde unionsdrottningen Margrethe I, ”Kung Byxlös”, de nordiska länderna i slutet av 1300-talet. Idag finns borgkullen kvar och man kan ana vallgravarna under gräsets gröna matta. Torup är ett av Skånes bäst bevarade renässansslott. Svedala är kommunen med ovanligt många kyrkor, flera med anor från medeltiden. Törringe kyrka omgärdas av en medeltida ringmur som har sina äldsta delar från 1100-talet.
Vid Pågatågstationen i Svedala tätort står den gamla stationsbyggnaden kvar som ett stolt minne från 1870-talet då järnvägen kom till Svedala. Med järnvägen följde ett industriellt uppsving. Socker- och tegelbruk samt tillverkning av jordbruksmaskiner gjorde att hjulen började snurra allt snabbare. I tätorten finns flera tegelbyggnader bevarade, både enklare bostadshus och patriciervillor.

En del av textoch uppgifter är saxade från kommunens hemsida.