Ett litet filmklipp när kvarteret rivs

Fr vänster: Nu befintliga röda tegelhuset, Löfströms Papperhande,l Folke Perssons Frukt, Lindwalls Conditor, i Egons Frisersalong och sist ingången till biografen Regina. Vita huset / Ripas Hörna


Foto från slutet av 1920-talet. Skyltarna från vänster:
Garveri och läderhandel in på gården. Emil Larssons tryckeri o pappershandel.
Frukt&Grönsaker, Conditori&Café, Regina Teater.Huset ägdes av garvare Karl Pettersson. Resten av huset fram till marknadstorget ägdes av läderhnadlare Kristen Wilhelm ripa.