Vid Marknadstorgets nordvästra sida låg Granellis Caltexmack. Från väster Axel Johanssons herfrisering. Sedan Sydsvenskans lokalkontor. I mitten ingång till fastigheten med bl.a. Tandläkare Rhodenstam.