Apotekshörnan är en av Svedalas mest kända byggnader.
Här korsar Storgatan och Kyrkogatan varandra. År 1913 flyttade Apoteket in i dessa nybyggda lokaler. Det första apoteket låg på Storgatan 19. År 1905 begär man genom en skrivelse till kungen att få öppna ett självständigt apotek i Svedala. Kungen gav gav klartecken och 1906 förvandlades medikamentförrådet till apotek. Beslutet hade tagit många år på grund av att de tillfrågade läkarna var oroliga för att apoteket i Anderslöv skulle bli lidande då kunderna i stället använde apoteket i Svedala.
Förutom apotek så inrymdes vid den stora ingången på husets långsida till vänster en frisörsalong på 1950-talet. Till höger berdevs en pappers o tidningsaffär. När dessa upphörde flyttade Nisses Herrekipering in under några årtionden.